Zbrojenie ławy fundamentowej – porady

O pojęciu ławy fundamentowej można bardzo dużo powiedzieć. Tuż obok stopy i płyty fundamentowej stanowi podstawowy typ fundamentu bezpośredniego. Najczęściej te zbrojenie ławy fundamentowej występuje pod przewidzianymi w projekcie ścianami lub rzędami słupów. Ustalenie jakie powinno być zbrojenie ławy fundamentowej opiera się na wartości przyszłych obciążeń, a także rodzaju podłoża, które znajduje się pod obiektem.

Pojęcie ławy fundamentowej

Nadrzędną funkcją posiadaną przez każdy fundament jest przekazanie mu obciążeń, które występują przy wyżej znajdujących się elementach konstrukcyjnych. Dzięki ławie fundamentowej można dokonać równomiernego rozłożenia ciężaru budynku na podłożu gruntowym. Najczęściej w przypadku budownictwa jednorodzinnego stosowane są ławy fundamentowe. Budowa ławy fundamentowej dopasowana jest pod występowanie ścian i słupów, jeżeli poszczególne stopy fundamentowe byłyby zbyt blisko siebie.

Parametry (szerokość, wysokość) wykorzystywane do budowy ławy fundamentowej ustalane są w oparciu o przyszłą wartość obciążeń, które za pomocą ławy mają być przenoszone. Także istotne jest, aby uwzględnić parametry posiadane przez podłoże gruntowe znajdujące się pod budynkiem. Przy określaniu wielkości ławy fundamentowej istotne jest, aby zważyć również na stopień zbrojenia betonu. W przypadku małej ilości zastosowanych zbrojeń to zalecane jest zastosowanie przekroju poprzecznego fundamentów.

Pojęcie ławy fundamentowej

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

 

 

Podział ław fundamentowych dokonuje się w oparciu o posiadane parametry. Przy uwzględnieniu ich kształtu wyróżnia się ławy posiadające przekrój prostokątny, trapezowy, schodkowy.

Rzędna posadowienia ław fundamentowych za każdym razem powinna być umiejscowiona niżej niż jest poziom przemarzania gruntu. Zazwyczaj ta wartość oscyluje pomiędzy 0,8 a 1,4 metra, co jest mocno uzależnione od temperatur panujących w kraju. Właściwie dobrana rzędna posadowienia ławy umożliwia uniknięcie zjawiska piętrzenia, a także nierównomiernego osiadania podłoża tuż pod obiektem, co powodowane jest przez regularne zamrażanie i rozmrażanie fundamentu.

Jak powinno wyglądać zbrojenie ławy fundamentowej?

Ławy fundamentowe należy podzielić na betonowe i żelbetowe. Nie należy jednak interpretować, że w przypadku budowy ławy fundamentowej betonowej nie występują żadne zbrojenia. W rzeczywistości istotne jest, czy zastosowane zbrojenie ławy fundamentowej spełnia warunki obliczeniowe dla ich funkcji nośnej. Ławy fundamentowe betonowe są zbrojone przy wykorzystaniu czterech prętów, których średnica wynosi 12 mm, a do ich stabilizacji wykorzystuje się strzemiona posiadające średnicę 6 mm. Strzemiona powinny być rozmieszczane co ok. 25 cm. Przygotowany wieniec z prętów zbrojeniowych należy umieścić tuż pod ścianą fundamentową (nie można pominąć zastosowania właściwej otuliny). Z kolei w przypadku żelbetowych ław fundamentowych do zbrojenia wykorzystywane są zbrojenia główne i poprzeczne w strefie podstawy.

Rodzaj zastosowanej ławy fundamentowej posiada przełożenie na standardowe wymiary ławy fundamentowej.

 

Rekomendowane jest, aby:

  • ławy żelbetowe (zbrojone) posiadały wysokość ławy wynoszącą od 30 do 40 cm, a szerokość ławy powinna wynosić od 60 do 80 cm;
  • ławy betonowe (niezbrojone) posiadały wysokości ławy fundamentowej wynoszącą również od 30 do 40 cm, a szerokość ławy fundamentowej powinna wynosić od 50 do 70 cm.

Etapy budowy ławy fundamentowej

W trakcie wykonywania ławy fundamentowej teoretycznie konieczne jest zastosowanie szalunków. Z kolei podczas realizacji danego projektu należy ocenić, czy zachodzi potrzeba pogłębienia wykopu do warstwy podkładowo-wyrównawczej pod ławę. Jednocześnie specjalista musi wskazać, czy zachodzi konieczność zastosowania ustawienia deskowania tradycyjnego lub deskowego. W przypadku fundamentów dla domów jednorodzinnych występuje możliwość wykonania ich bezpośrednio w gruncie.

Sztuka budowlana dopuszcza tę ewentualność w sytuacji, gdy grunt pod budynkiem jest zwarty i nie dochodzi do jego obsypywania. Dodatkowo podłoże musi charakteryzować się stabilnością, aby wykopy były wykonane precyzyjnie, a także fundamenty znajdowały się w osiach wyznaczonych przez geodetę. Mowa tu o gruntach nieprzepuszczalnych posiadających spoistą strukturę. Deskowanie ławy fundamentowej musi być przeprowadzone przy odpowiedniej pogodzie. Zalewanie ławy fundamentowej w gruncie musi zachować jej prosty kształt przekroju poprzecznego, a także musi posiadać niezłożony układ zbrojenia.

 

Etapy budowy ławy fundamentowej

 

 

Czy izolacja przeciwwilgociowa fundamentów ma znaczenie?

 

 

 

 

W przypadku sypkiego, niespoistego podłoża, a także przy wysokim poziomie wód gruntowych nie stosowane są szalunki gruntowe. Jednak ostateczna decyzja podejmowana jest przez kierownika budowy. Podczas przygotowywania wykopów, należy kierować się szerokością, głębokością i długością, które są wskazane w projekcie. Często w przygotowanym opracowaniu projektowym występuje informacja, że pod fundamentem powinna być zastosowana warstwa wyrównawczo-podkładowa, tzw. chudy beton, to wykop powinien zostać pogłębiony dodatkowo o grubość chudziaka.

Każdy wykop posiada swoją docelową głębokość, jednak można ją osiągnąć tylko w dniu, kiedy będzie miało miejsce betonowanie. Jeżeli, betonowanie przypadnie na inny dzień, to wówczas rekomendowane jest przygotowanie wykopu płytszego o 20 cm, a w dniu betonowania należy je pogłębić do poziomu wskazanego w projekcie. Koniecznie przed ułożeniem zbrojeń należy w przygotowanym wykopie (ścianach i podstawie) porozkładać folię budowlaną. W ten sposób można uniknąć wymieszania się betonu z gruntem.

W przeszłości bardzo popularne było wykonywanie ławy fundamentowej z bloczków betonowych. Zdarzały się również ławy fundamentowe wykonane z cegieł. Współcześnie nikt nie praktykuje już tej metody. Obecnie można na nie się natknąć podczas remontów starych domów jednorodzinnych lub budynków gospodarczych.

Ile kosztuje zbrojenie ławy fundamentowej?

Rola fundamentów jest niezwykle ważna w ujęciu funkcjonalności i jakości stworzonej konstrukcji domu. Powinny być wykonane starannie, dlatego na ich wykonaniu nie należy oszczędzać. Na koszt budowy ław wpływ posiada jakość i ilość zastosowanych materiałów. Na większy wydatek muszą przygotować się osoby, w których projekt domu zakłada posiadanie piwnicy. Równolegle ława fundamentowa jest droższa w przypadku budowania domu piętrowego, ponieważ będzie na nią napierało większe obciążenie. Do tych wydatków należy doliczyć także koszt pracy fachowców. Każdorazowo warto zorientować się, czy dana osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie prac posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Ile kosztuje zbrojenie ławy fundamentowej?

Koszt budowy ław jest wyższy w dużych miastach czy bogatych regionach. Choć obecnie odchylenia od uśrednionej kwoty nie bywają tak bardzo znaczące. Pozorne oszczędności mogą być makabryczne w późniejszych skutkach. Szacuje się, że cena za kompleksowe wykonanie fundamentów może wynieść aż 1/5 całej budowy. Dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie firmy, która świadczy kompleksową usługę wykonania fundamentów. Posiadają dostęp do tańszych materiałów, a zdobywane latami doświadczenie umożliwia sprawniejsze przeprowadzenie prac.

Koszt wykonania fundamentów w 2023 roku

Przygotowanie i wykonanie fundamentów jest bardzo złożonym procesem. W cenę tej usługi wchodzą badania geotechniczne, materiały zastosowane w trakcie budowy, a także wydatki ponoszone na robociznę. W przypadku parterowego domu o powierzchni 100 m2, bez piwnicy łączny koszt wykonania fundamentów wynosi od 30 do 40 tysięcy złotych. Wartość tych prac z każdym rokiem ulega zmianie na niekorzyść potencjalnych inwestorów. Zarówno na jakości materiałów jak i na robociźnie nie można oszczędzać. Warto jednak szukać konkurencyjnych ofert o tej samej jakości, ponieważ nierzadko firmy nastawione są negocjowanie stawek, dlatego wyjściowe stawki bywają delikatnie zawyżone.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy Cover Technologies. Posiada bardzo szeroki asortyment materiałów budowlanych, a ceny poszczególnych materiałów są niezwykle atrakcyjne. Ponadto przedsiębiorstwo zajmuje się także realizacją różnych prac budowlanych. Doświadczenie i wiedza pracowników pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie zgodnym ze sztuką budowlaną jak i oczekiwaniami klientów.