Czym jest zagęszczanie gruntu?

Zagęszczenie gruntu jest z reguły bardzo skomplikowanym i złożonym pojęciem. Wpływ na to posiadają ogromne możliwości technologiczne, które odbywają się przy ekonomicznej optymalizacji działania. Każdorazowo metody zagęszczania gruntu muszą być dobrane do konkretnej działki przy uwzględnieniu danych warunków i rodzaju gruntu, posiadanych możliwości technologicznych, a także dostępu do materiałów. Zagęszczanie gruntu odbywa się w przypadku gruntów, które posiadają niewielką nośność gruntów i dostępności materiałów. Wykorzystywane są specjalne metody obliczeniowe, które pozwalają na dobór odpowiedniej techniki zagęszczania.

Zagęszczanie gruntu jest koniecznością, kiedy przeprowadzone badania geotechniczne gruntu wskazuje na słabą nośność działki, gdzie docelowo będzie budowany dom jednorodzinny. Niestety, stopień zagęszczenia gruntu jest rzadko weryfikowany przez właściciela. Najczęściej od razu przechodzą do wyboru projektu i budowy fundamentów. W przyszłości natomiast właściciel domu zaczyna dostrzegać niebezpieczne pęknięcia na ścianach i podłodze, co jest konsekwencja także słabej nośności gruntów. Ponadto ekspertyza wskazuje także na inne istotne informacje ,w których przedstawiona jest nośność gruntów.

Badanie geotechniczne

Badaniem geotechnicznym określa się badanie gruntu, które powinno być przeprowadzane przez wyspecjalizowaną w tej kwestii ekipę. Przeprowadza ona pomiary terenu i dokonuje analiz laboratoryjnych. W dokumentacji przekazanej inwestorowi znajdują się informacje o poziomie wód gruntowych, a także mapy z naniesionymi miejscami dokonanych badań. Dodatkowo umieszczane są tam informacje przedstawiające wygląd przekrojów geotechnicznych z wykonanych odwiertów.

W Polsce nie funkcjonują żadne przepisy prawa budowlanego, które wskazywałyby na konieczność przeprowadzenia badań geotechnicznych przed zdecydowaniem się na budowę domu jednorodzinnego. Inwestor posiada w tej materii swobodę podjęcia decyzji, jednak nie zawsze dokonuje słusznej oceny konieczności ich przeprowadzenia. Specjaliści rekomendują, aby przeprowadzić badanie gruntu tuż przed zakupem działki budowlanej. Szczególnie, gdy działka sprzedawana jest w bardzo atrakcyjnej cenie. Wówczas koszt zagęszczania gruntu może okazać się bardzo dużym wydatkiem, który sprawi, że zakup nie był zbyt okazyjny.

Badanie geotechniczneZapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

W Polsce występuje bardzo dużo gruntów, które posiadają wysoką nośność i z powodzeniem można postawić na nich dom jednorodzinny. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zweryfikowanie poziomu zagęszczenia gruntu umożliwi uniknięcie bardzo przykrych niespodzianek i niespodziewanych wydatków.

Jakie są rodzaje gruntów w Polsce?

Poznanie gruntu jest kluczowe przy podjęciu decyzji o budowie domu jednorodzinnego. Pierwszego podziału dokonuje się w oparciu o pochodzenie gruntów i na tej podstawie grunty dzielą się na podłoża rodzime i nasypowe. Grunty rodzime powstają w konsekwencji naturalnych procesów geologicznych, a grunty nasypowe są efektem działalności prowadzonej przez człowieka na określonym terenie.

Drugi podział odnosi się do spoistości gruntu. Gruntami niespoistymi określa się zarówno żwiry i piaski, które mają różny stopień zagęszczenia, począwszy od gruntów luźnych aż do gruntów zagęszczonych. Z kolei grunty spoiste występują rzadziej, ale ich przeznaczenie na budowę domu jest możliwe, gdy mają niski poziom plastyczności. Na plastyczność ma wpływ poziom wód gruntowych. Na tej podstawie grunty spoiste można podzielić na grunty zwarte i grunty płynne. W przypadku, gdy grunt spoisty ma być przeznaczony na cele budowlane to jego współczynnik plastyczności nie może przekroczyć 0,25.

W Polsce spotykane są również grunty organiczne, jednak nie są przeznaczone na cele budowlane. Ich wskaźnik zagęszczenia gruntu jest zbyt niski, dlatego poziom nośności jest mocno ograniczony. W konsekwencji grunty organiczne nie są brane pod uwagę podczas poszukiwania działki na dom jednorodzinny czy jakąkolwiek inną budowę.

Jakie są rodzaje gruntów w Polsce?Co to jest moduł sprężystości stabilizacji gruntu?

Kiedy należy przeprowadzić zagęszczanie gruntu pod budowę?

Na moc i trwałość fundamentów domu jednorodzinnego realny wpływ posiada rodzaj gruntu na działce. Eksperci budownictwa rekomendują, aby przez budową domu wykonać badania geotechniczne. Jest to dość spory wydatek, jednak przedstawia jednoznacznie, czy dany grunt spełnia normy czy konieczne będzie zastosowanie wzmocnień. Późniejsze zagęszczenia gruntu i naprawianie pęknięć może być o wiele większym wydatkiem.

Metody zagęszczania gruntu

Opracowanych zostało wiele metod zagęszczania gruntu. Każda z nich posiada swoją skuteczność, jednak nie zawsze są odpowiednie i możliwe do zastosowania na danym terenie.

Zagęszczanie gruntu kolumnami

Zagęszczanie gruntu metodą kolumnową opiera się na wykorzystaniu koparek czerpakowych i różnych dźwigów, które zrzucają ciężki ubijak z określonej wysokości. W pierwszym etapie wybijany jest krater, a następnie uzupełnia się go kruszywem. Używany jest specjalny ubijak, który jest spuszczany z dużej wysokości. Po każdym rzucie uzupełniany jest materiał, aż do momentu, gdy zmniejszanie się zmniejszy po rzucie ubijaka. Zazwyczaj wykonywanych jest od 15 do uderzeń, a masa samego ubijaka wynosi nawet 12 ton. Kolumny kamienne nie tylko zagęszczają grunty, ale także zapewniają lepszą filtrację.

Impulsywne zagęszczanie gruntu

Ta metoda zagęszczania gruntu wykorzystuje technologię impulsową, czyli w krótkim czasie przykładana jest dużą energia do punktu, który znajduje się na obszarze przeznaczonym do wzmocnienia. Impulsowe zagęszczanie gruntu wykorzystuje urządzenie, które montowane jest na podwoziu gąsienicowym. Kluczowy jest specjalny, stalowy stempel, który posiada średnicę wynoszącą ok. 1,5 m. Na ten stempel uderza młot, którego masa wynosi 9 ton. Zagęszczarka musi poruszać się po terenie zgodnie z siatką, a na każdy punkt oddziałuje z określoną energią dostosowaną do danych warunków.

Zagęszczanie gruntu kolumnamiJakie są rodzaje izolacji wodochronnych?

Zagęszczanie gruntu kolumnami żwirowymi – wibroflacja i wibrowymiana

Działka posiadająca grunty sypkie z reguły nie jest przeznaczona do stawiania fundamentów. Na gruntach sypkich powinien być stosowany specjalny wibrator, co umożliwia podwyższenie wskaźnika zagęszczenia gruntu i wyrównanie terenu. Rodzaj urządzenia dobierany jest pod kątem rodzaju gruntu, aby dopasować moc i częstotliwość drgań. Podwieszane jest ono do koparki lub dźwigu, a wibracje umożliwiają zagłębienie w grunt. Po uzyskaniu odpowiedniej głębokości zagęszczania gruntu zaczyna się podnosić i opuszczać w ramach ruchu posuwisto-zwrotnego. Grunt stopniowo zmniejsza porowatość. Do uzupełnienia krateru wykorzystuje się dowieziony materiał. Po zakończeniu pracy wibratora należy wyrównać i zagęścić grunt.

Wibrowymiana dedykowana jest dla gruntów spoistych, które posiadają zbyt niskie parametry mechaniczne i nie można na nich postawić domu jednorodzinnego. Wykorzystuje się do tego wibrator śluzowy, co umożliwia wprowadzenie do podłoża dodatkowego żwiru i utworzenie specjalnej kolumny.

Metoda jet-grouting

Inaczej określana jako iniekcja strumieniowa. Opiera się na mieszaniu gruntu z tłoczonym zaczynem, co odbywa się pod wysokim ciśnieniem. Znajduje zastosowanie zarówno w przypadku budownictwa lądowego jak i wodnego. Najpierw wykonuje się odwiert i wpuszcza specjalną żerdź. Następnie formowana jest kolumna, a do otworu wpuszczany jest cementowy zaczyn. Tą metodą zagęszczania gruntów wykorzystuje się głównie do gruntów sypkich, ponieważ zajmuje mniej czasu i zużywa mniej energii.

Pale i kolumny CFA

Warstwy gruntu można zagęścić poprzez pracę specjalnego świdra ślimakowego, który jest pogrążany w gruncie. W rezultacie grunt się nie rozluźnia, a nośność w granicach kolumn zaczyna wzrastać. W centrum świdra jest otwór, który umożliwia tłoczenie betonu na określonej wysokości. Jest to prawidłowe zagęszczenie gruntu w przypadku, gdy w bliskim sąsiedztwie znajdują się budynki, a także dedykowane dla podłoża gruntowego sypkiego i spoistego.

Zagęszczanie gruntu kolumnami żwirowymi - wibroflacja i wibrowymianaCzy wzmacnianie gruntu jest konieczne?

Konstrukcje z gruntu zbrojonego

W przypadku podłożą o bardzo niskiej nośności konieczne może okazać się wykorzystanie konstrukcji z geowłókniny separacyjnej, zbrojenia geosyntetycznego, a także warstw zbrojenia i kruszywa. Geosyntetyki umożliwiają uzyskanie najstabilniejszych konstrukcji. Kruszywa wzajemnie się klinują.

Stopień zagęszczenia gruntu i wskaźnik zagęszczenia gruntu

Stopień zagęszczenia gruntu wskazuje na jego naturalny stan. Za pomocą tej wielkości określane są grunty stworzone przez naturę. Wskaźnik zagęszczenia gruntu przedstawia sposób w jaki został zagęszczony grunt przez interwencję człowieka. Te dwie wartości można uzyskać poprzez przeprowadzenie badań. Jednocześnie można uzyskać także poziom wilgotności gruntu. Do przeprowadzenia badań można wykorzystać lekką płytę dynamiczną wyposażoną w specjalny czujnik.

Podsumowanie

Zdecydowana większość gruntów budowlanych w Polsce posiada właściwą nośność, jednak wykonanie badania geotechnicznego gruntu pozwala zyskać pewność w tej materii. Zdecydowanie lepiej uzyskać satysfakcjonującą, oczekiwaną odpowiedź niż później zmagać się z konsekwencjami tego zaniedbania. Przeprowadzenie inwestycji na gruncie, które posiada słabą nośność może zakończyć się osiadaniem budynku, a nawet katastrofą budowlaną.

Zagęszczanie gruntu jest rekomendowanym posunięciem, kiedy inwestor lub kierownik budowy posiada przekonanie, że grunt posiada kiepską nośność, a w okolicy jest wysoki poziom wód gruntowych. W takich okolicach domy budowane są na podwyższeniach. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeprowadzić badanie geotechniczne jeszcze przed zakupem, a szczególnie w przypadku gruntów, które sprzedawane są w okazyjnej cenie.

Cover Technologies

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy Cover Technologies. Posiada bardzo szeroki asortyment materiałów budowlanych, a ceny poszczególnych materiałów są niezwykle atrakcyjne. Ponadto przedsiębiorstwo zajmuje się także realizacją różnych prac budowlanych. Doświadczenie i wiedza pracowników pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie zgodnym ze sztuką budowlaną jak i oczekiwaniami klientów.