Dlaczego izolacja podłogi na gruncie to dobry pomysł?

Podłoga jest przegrodą budowlaną, która spełnia wiele funkcji w zakresie termoizolacji oraz ochrony przeciwwilgociowej. Jednocześnie, często jest to element, w stosunku do którego nie przywiązuje się odpowiedniej uwagi. W istocie, okazuje się, że taka charakterystyka może być w dłuższym okresie szkodliwa dla budynku. W związku z tym należy wziąć pod uwagę wszelkie czynniki dotyczące izolacji.

Podstawowe pojęcia z zakresu wykonywania podłóg

Na wstępie zapoznajmy się z teorią, która może okazać się pomocna w dalszym rozwiązywaniu problemu z zakresu szeroko pojętej izolacji. Po pierwsze zastanówmy się, czym tak naprawdę jest podłoga? Otóż zgodnie z przyjętą definicją, jest to wykończeniowy element poziomych przegród budowlanych, który składa się z jednej lub kilku warstw.

W praktyce najczęściej spotkamy się z tym drugim wariantem, gdzie poza posadzką możemy wyodrębnić m.in. :

  • podłoże;
  • warstwę wyrównawczą;
  • izolację przeciwwilgociową, akustyczną i termiczną;
  • podkład podłogowy i warstwę wygładzającą;
  • lepiszcze.

Oczywiście, wykonanie podłogi jest w dużym stopniu uzależnione od usytuowania budynku. Niemniej należy pamiętać, że podłoga leżąca na gruncie powinna posiadać zarówno izolację termiczną, jak i przeciwwilgociową. Ważne jest również, aby poprawnie układać izolację, zgodnie z praktyką budowlaną. Duże znaczenie ma nie tylko układ warstw, ale też zastosowanie odpowiednich materiałów.

Ocieplenie podłogi, czyli izolacja termiczna podłogi

Znając teoretyczne podstawy, możemy teraz zająć się zagadnieniem, jakim jest izolacja termiczna podłogi. Chcąc przeanalizować temat w poprawny sposób, na wstępie powinniśmy odnieść się do zagadnień prawnych. Te mówią, że współczynnik przenikania ciepła podłogi na gruncie w przypadku podłogi pod pomieszczeniami ogrzewanymi powinien być nie wyższy niż 0,3 W/(m2.K). Nieco inne restrykcje obowiązują w zakresie izolacji pomieszczeń nieogrzewanych, bądź ogrzewanych do temperatury od 8 do 16 stopni Celsjusza. Tutaj współczynniki U powinny kształtować się odpowiednio na poziomie 1,50 W/(m2.K) oraz 1,20 W/(m2.K).

cover_metro_system_bituguard

Budowa i grubość izolacji podłogi

W momencie, gdy chcemy przenalizować odpowiednie ocieplenie podłogi, wówczas nasze rozważania powinniśmy rozpocząć od podstaw – mianowicie od samej budowy. W praktyce bardzo często stosuje się podsypkę będącą mieszaniną żwiru i piasku, która ma grubość około 30 cm. Następnie, niezbędne jest wykonanie betonowej płyty podłogi, a także odpowiedniej warstwy izolacji cieplnej, gdzie najczęściej wykorzystuje się styropian. Jest to bardzo dobry materiał, który zapewnia satysfakcjonujące parametry zarówno w zakresie izolacji cieplnej i odporności na wilgoć. Sama grubość izolacji jest natomiast uzależniona od wielu zmiennych.

W praktyce przyjmuje się, że warstwa styropianu w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych powinna wynosić około 10 cm. Mowa tutaj o produkcie cechujących się przeciętnymi właściwościami izolacji, zawierającym współczynnik lambda na poziomie około 0,037 W/(m.K). W przypadku innych pomieszczeń, np. garaży, z powodzeniem sprawdzi się mniejsza warstwa izolacji termicznej. Co istotne, gdy izolacja podłogi będzie składać się ze styropianu, wówczas należy pamiętać o tym, aby był to produkt charakteryzujący się zwiększoną odpornością na ściskanie – do 150 kg/m2 w przypadku obiektów mieszkalnych i nawet do 300 kg/m2 w garażach.

Co ciekawe, wspomniane powyżej rozwiązanie nie jest jedynym, słusznym wyborem. Jako alternatywę można wykorzystać również polistyren ekstrudowany, który umieszcza się bezpośrednio na podsypce.

Izolacja przeciwwilgociowa

Do tej pory skupiliśmy się na zagadnieniu izolacji termicznej. Wraz z nią niezwykle ważne jest zabezpieczenie budynku przed działaniem pozostałych czynników zewnętrznych, takich jak woda. Pomocna w tym przypadku jest izolacja przeciwwilgociowa, którą możemy określać jako warstwę pomagającą chronić budynek przed przenikaniem wody i wilgoci z gruntu. Bardzo często robi się ją z kilku warstw papy podkładowej. Alternatywą dla tego rozwiązania jest folia polietylenowa, którą układa się na płytach betonowych lub podsypce. W tym przypadku istotne jest to, aby wykonywać ją wraz z izolacją ścian fundamentowych, pamiętając o jej wywinięciu i stworzeniu około 15 cm zakładu.

Pośród dotychczasowych propozycji czasami można również zastanawiać się, które rozwiązanie jest lepsze? Otóż bardzo często mówi się, że papa wyłożona na warstwę chudego betonu ma bardzo dobre parametry techniczne. Z kolei folia tworzy dodatkową warstwę hydroizolacyjną, a poza tym jest prosta i tania w montażu.

HYDRIZOLACJA-PC2

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Odpowiedni sposób na wykonanie podłogi na gruncie

Wiedza dotycząca izolacji podłogi jest bardzo przydatna. Powinniśmy jednak pamiętać, że poza parametrami technicznymi, wybór konkretnego rozwiązania zależy również od gruntu. Niemniej wykonując izolację podłogi musimy wziąć pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim konieczna będzie wiedza na temat sposobu, w jaki będziemy wykorzystywać pomieszczenie. Jak przytoczyliśmy wcześniej, nieco inne materiały wykorzystamy np. w przypadku garażu lub budynku mieszkalnego. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na poziom wód, a także nośność gruntu.

Sam proces układania warstw podłogi należy rozpocząć od pozbycia się wierzchniej warstwy ziemi roślinnej (około 30 cm). Na tak przygotowane podłoże układamy podsypkę, a następnie podkład z chudego betonu. W tym miejscu po raz kolejny należy wziąć pod uwagę przeznaczenie budynku. W przypadku dużych obciążeń warto zastosować dodatkowe siatki zbrojeniowe. Co więcej, w trakcie całego procesu powinniśmy pamiętać o wykonaniu hydroizolacji. Pamiętajmy, że sama izolacja przeciwwilgociowa jest w dużym stopniu uzależniona od rodzaju gruntu. W miejscach, które nie są narażone na nadmierną wilgoć, można zastosować folię lub jedną warstwę papy. Niemniej w każdym przypadku izolacja podłogi powinna uwzględniać stopień nawodnienia gruntów. Czasami może okazać się, że konieczne będzie wykonanie kilku warstw papy lub nawet wodoszczelnej wylewki. Zauważmy również, że często wskazuje się na to, aby na ociepleniu była rozłożona warstwa folii, która poza swoją funkcją ochronną stanowi element poślizgowy dla podkładu.

Co więcej, niezwykle ważne jest prawidłowe układanie kolejnych warstw podłogi. Wiele zależy tutaj od konstrukcji, jednak nie ulega wątpliwości, że prawidłowy układ warstw podłogi powinien uwzględniać oddzielenie podkładu od pionowych elementów budynku.

Na co jeszcze zwrócić uwagę wykonując izolację podłogi?

Wykonywanie kolejnych warstw ocieplenia podłogi powinno uwzględniać kilka dodatkowych wytycznych. Przede wszystkim podłoże powinno być czyste, suche i równe. Poza tym wszelkie prace powinniśmy wykonywać w temperaturze, która wynosi minimum +5 stopni Celsjusza. Bardzo ważne jest przestrzeganie tych wytycznych, ponieważ odpowiednie warunki atmosferyczne zapewniają optymalne właściwości w zakresie wykorzystania materiałów budowlanych.

Dlaczego należy wykonać izolację podłogi na gruncie?

Wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej izolacji podłogi to bardzo istotne kwestie. W związku z tym nie ulega wątpliwości, że powinniśmy wziąć pod uwagę to zagadnienie wszędzie tam, gdzie pojawia się ryzyko zalegania wody w gruncie. Poza tym izolacji nie unikniemy, gdy budynek jest położony na nieprzepuszczalnym gruncie lub poniżej poziomu wody gruntowej.

Komfort i oszczędności

Odpowiednio wykonana izolacja przeciwwilgociowa i termiczna dostarczają nam komfort, a także wysoki poziom ochrony przed wodami gruntowymi . Poza tym w istotny sposób rzutują na szeroko pojęte koszty ogrzewania obiektu. Do tej pory nie skupialiśmy się tak bardzo na aspektach finansowych, jednak powinniśmy pamiętać, że izolacja termiczna jest w stanie efektywnie zatrzymywać ciepło.

Ochrona przed radonem

Co ciekawe, wykonanie izolacji może ochronić nas nie tylko przed szkodliwym działaniem wód gruntowych, ale też przed rakotwórczym radonem. Co prawda w odniesieniu do naszego kraju zagrożenie to należy traktować jako marginalne, jednak jest to zawsze dodatkowy atut, stanowiący odpowiedź na to, dlaczego warto rozważyć wykonanie izolacji.

Ochrona przed czynnikami biologicznymi

Zauważmy, że izolację wykonuje się m.in. w oparciu o warunki geotechniczne. W związku z tym, powinniśmy wziąć pod uwagę nośność gruntu. Co więcej, brak lub nieprawidłowa izolacja podłogi sprzyjają rozwojowi czynników biologicznych, takich jak pleśń, grzyby oraz inne drobnoustroje. Ponadto warto wziąć pod uwagę grubość warstwy podkładu, bowiem ma ona duży związek z odpornością na czynniki mechaniczne. Prawidłowe wykonanie izolacji zapobiegnie przyszłemu pękaniu powierzchni na skutek skurczu betonu.

Błędy popełniane podczas izolacji podłogi

Błędy popełniane podczas izolacji podłogi

Na koniec zróbmy szybki przegląd najczęstszych błędów, jakie są popełniane przez wykonawców podczas realizacji izolacji podłogi na gruncie. Przede wszystkim powinniśmy wskazać na niedopatrzenia w zakresie nieodpowiedniej szerokości zakładów czy braku zachowania ciągłości warstw. Co więcej, podkłady powinny mieć grubość odpowiednią do charakterystyki terenu, a samo podłoże powinno być odpowiednio zagęszczone. Poza tym do popularnych błędów możemy zaliczyć brak dylatacji, nieprawidłową grubość wylewki, a także brak odpowiedniej pielęgnacji podczas całego procesu budowy.

Firma Cover Technologies sp. z o.o. specjalizuje się w zabezpieczeniach przeciw wodnych części podziemnych budynków i iniekcji ciśnieniowej.
Pracujemy kompleksowo, na swoim sprzęcie i materiałach. Zapraszamy do kontaktu!