Geopur 2K

Geopur 2K

Dwuskładnikowa szybko reagująca poliuretanowa żywica iniekcyjna

OPIS:
Bardzo szybko reagujący dwuskładnikowy system iniekcji poliuretanu. Do uszczelniania i wzmacniania w strefach wodonośnych, szczególnie w przypadku wody pod ciśnieniem w temperaturze poniżej 15°C.

ZASTOSOWANIE:
– uszczelniania górotworu skał i tam przed wypływami wody.
– stabilizacja i wzmacnianie rozluźnionego i spękanego nawodnionego górotworu o temperaturze poniżej 15°C.
– wzmacnianie fundamentów.

Uszczelnianie i wzmacnianie

Dwuskładnikowa, bardzo szybko reagująca żywica poliuretanowa o znakomitych właściwościach fizycznych i chemicznych. Jest szeroko stosowana do uszczelniania i wzmacniania stref wodonośnych, głównie w przypadku dużego ciśnienia wody w temperaturze poniżej 15 °C. Znajduje szerokie zastosowanie w naprawie rozluźnionych, spękanych i wypiętrzonych obszarów górskich (górotworów), ich uszczelnianiu oraz konsolidacji. Jest również stosowana w budownictwie przy naprawach nawodnionych konstrukcji tuneli, szybów i kanalizacji. Dobrze również sprawdza się w pracach związanych z uszczelnianiem studni kanalizacyjnych, przecieków punktowych, przerw roboczych oraz ścian szczelinowych.

Finalny produkt służący do wykonywania napraw powstaje w wyniku zmieszania dwóch żywicGeopur 2K A oraz Geopur 2K B. W wyniku dodania odpowiednich proporcji składnika A oraz składnika B następuje bardzo szybka reakcja chemiczna, zarówno w środowisku suchym, jak też wilgotnym. Przed bezpośrednim użyciem, składnik A żywicy należy dokładnie wymieszać w proporcji 1:1. Finalny produkt jest wtryskiwany w szczelinę za pomocą dwuskładnikowej pompy iniekcyjnej. W kontakcie z wodą żywica ulega spienieniu, po czym twardnieje tworząc bardzo mocną i trwałą barierę ochroną w formie wodoszczelnej membrany, która uniemożliwia wyciek wody.

Żywica nie jest odporna na działanie temperatury oraz wilgoci i z tego względu powinna być przechowywana w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach, gdzie panuje temperatura w okolicach 10-35 °C.

Produkt sprzedawany jest w szczelnie zamkniętych metalowych pojemnikach (po 30 kg żywicy Geopur 2K A oraz 35 kg żywicy Geopur 2K B). Należy zachować wszelkie środki ostrożności, gdyż żywica wydziela opary, które niekorzystnie wpływają na stan zdrowia ludzi.

Zastosowanie

Żywica Geopur 2K to jeden ze sztandarowych produktów od Cover Technologies. Znajduje szerokie zastosowanie w przypadku:

 • naprawa i stabilizacja rozluźnionych, spękanych górotworów skał, szczególnie nawodnionych o temperaturze poniżej 15 ° C,
 • uszczelniania górotworu skał, grunt oraz tam przed negatywnymi dynamicznymi wyciekami wody,
 • konsolidacja mokrego i rozluźnionego górotworu,
 • naprawa i jednoczesne uszczelnienie nawodnionych konstrukcji szybów, tuneli, kanalizacji oraz konstrukcji murowanych,
 • wzmacnianie fundamentów,
 • inne, specjalne zastosowania, jak np.

Zalety

 • produkt doskonale nadaje się do zastosowania w głębokich iniekcjach,
 • po związaniu obu składników powstaje struktura w formie twardego „bursztynu”, która posiada bardzo dużą wytrzymałość na ściskanie i skutecznie hamuje wyciek wody,
 • poprzez kontakt z wodą zwiększa objętość do postaci twardej i sztywnej piany o zamkniętych porach,
 • działa błyskawicznie – uszczelnia natychmiastowo,
 • żywica jest bardzo stabilna chemicznie,
 • bardzo dobrze wnika w szczeliny o szerokości powyżej 0,1 mm
 • potrzebny jest tylko 1 dzień roboczy do trwałego utwardzenia naprawianej konstrukcji,
 • żywica nie podlega międzynarodowej umowie dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych ADR,
 • łatwe i szybkie mieszanie obu składników żywicy w proporcji 1:1,
 • dobre właściwości fizyczne i chemiczne,
 • bardzo szybka reakcja, zarówno w środowisku suchym oraz mokrym.

 

Karta techniczna:

Pobierz

Karta charakterystyki:

Składnik A

Składnik B


 

  Zapytaj o ten produkt