Klawiszowanie posadzki betonowej

Klawiszowanie posadzki betonowej – dlaczego płyta betonowa pęka? Przyczyny, skutki i naprawa

Klawiszowanie płyt posadzki to zjawisko, w którym płyty betonowe poruszają się pionowo względem siebie. Konsekwencją może być powstawanie pęknięć, odkruszanie się fragmentów, a nawet całkowite zniszczenie podłoża. Jak możemy temu zapobiec i czy istnieje możliwość naprawy posadzki betonowej? O tym przeczytasz w poniższym artykule!

Czym jest klawiszowanie płyt betonowych?

Posadzka to absolutnie niezbędny elementem każdego budynku, jednak w wyniku niewłaściwego wykonania lub użytkowania, mogą pojawić się na niej różnego rodzaju rysy i pęknięcia. Jednym z poważniejszych uszkodzeń jest tzw. Klawiszowanie płyt betonowych, czyli poruszanie się ich pod wpływem nacisku.

Klawiszowanie może dotknąć każdy typ posadzki, a wśród głównych rodzajów możemy wymienić:

  • posadzki bezspoinowe
  • posadzki spoinowe
  • posadzki żywiczne
  • posadzki mozaikowe.

Początkowo może być to niewidoczne gołym okiem, jednak z biegiem czasu i pogłębiania się uszkodzeń, łatwo dostrzeżemy na powierzchni posadzki zarysowania i pęknięcia.

Czym jest klawiszowanie płyt betonowych?

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą https://covertechnologies.com/uslugi

Jak rozpoznać klawiszowanie płyt posadzki?

Uszkodzoną konstrukcję płyty betonowej możemy dostrzec odpowiednio wcześnie i zacząć działać, aby nie doszło do całkowitego zniszczenia podłoża.

Oto kilka metod, które ułatwią nam rozpoznanie klawiszowania posadzek betonowych:

  • Dźwięk dudnienia – po nacisku uszkodzonego miejsca na posadzce, może pojawić się charakterystyczny dźwięk dudnienia.
  • Ruchomość płyty betonowej – ruchomość betonowych podkładów można zauważyć szczególnie na halach produkcyjnych i magazynach, gdzie posadzki przemysłowe są użytkowane przez ciężkie maszyny, np wózki widłowe.
  • Uniesienie jednej dylatacji – jeśli jedna z dylatacji jest uniesiona w stosunku do drugiej, może to wskazywać na poruszanie się płyt posadzki. Jest to spowodowane odkształceniem się płyty betonowej.
  • Pęknięcia poprzeczne płyty betonowej – klawiszowanie płyt betonowych doprowadzić do pojawiania się pęknięć i szpar na powierzchni wylewki.
  • Kruszenie dylatacji – poruszanie się płyt betonowych posadzki może powodować kruszenie dylatacji, czyli elementu, które pozwala na swobodne ruchy płyty betonowej w trakcie zmian temperatury czy wilgotności.

Przesuwanie i pękanie płyt betonowych to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim zagrożenie dla użytkujących posadzkę. Dlatego w przypadku podejrzenia klawiszowania płyt betonowych, należy bezzwłocznie podjąć działania zapobiegawcze, aby uniknąć poważniejszych problemów.

Przyczyny klawiszowania posadzek betonowych

Najczęstszą przyczyną przemieszczania się betonowych podkładów posadzek jest nieprawidłowo wykonana podbudowa lub podłoże gruntowe, a w szczególności źle wykonana dylatacja. Dzięki zastosowaniu dylatacji, czyli oddzieleniu części budynku poprzez wykonanie specjalnych szczelin w posadzce, ciężar całego gmachu jest równomiernie rozkładany, co zapobiega powstawaniu klawiszowania i pęknięć betonowego podłoża.

W wyniku niepoprawnie wykonanej dylatacji powstają puste przestrzenie pomiędzy płytą posadzki a jej podbudową, co prowadzi, m.in. do poruszania się płyt betonowych, a w dalszym ciągu do znacznych uszkodzeń posadzki, co stwarza niebezpieczeństwo dla całego budynku. Jeśli na naszej posadzce pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowości czy rysy, możemy zdecydować się na wykonanie naprawy betonowej płyty.

Jak rozpoznać klawiszowanie płyt posadzki?

Naprawa uszkodzonych płyt posadzki betonowej

Naprawa klawiszujących płyt betonowych nie należy do najprostszych zadań. Błędy wykonawcze lub projektowe, niewłaściwe wykonanie dylatacji czy stosowanie słabej jakości materiałów wypełniających mogą prowadzić do powstania nieszczelności, które pozwalają na przedostanie się wilgoci i innych zanieczyszczeń w głąb podkładu betonowego. Następstwem takiego stanu rzeczy może być degradacja płyt betonowych, izolacji i warstw podłoża. Każda naprawa powierzchni betonowej musi być poprzedzona dokładną analizą przyczyn usterek, co pozwoli na skuteczne ich usunięcie.

Metody naprawy posadzki betonowej

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości lub pęknięć na wylewce nie warto zwlekać z wykonaniem naprawy posadzki betonowej. Im wcześniej wykryty problem, tym mniej pracy i kosztów włożymy w naprawy uszkodzeń betonowych. Poniżej przedstawimy metody naprawy betonowej płyty posadzki, każda z nich ma swoje wady, zalety i ograniczenia.

Iniekcja ciśnieniowa posadzki

Wypełnienie pęknięć i nierówności w betonie to właśnie iniekcja rys. Betonowe podłoża mają ograniczone możliwości dostępu do szczelin, co może utrudnić ich wypełnienie. Z tego względu tutaj należy stosować naprawy posadzki metodą iniekcji ciśnieniowej, a do tego celu najlepiej wykorzystać materiały epoksydowe czy akrylowe lub, w przypadku większych pęknięć, takie na zaczynie z cementu.

Iniekcja ciśnieniowa posadzki - Klawiszowanie posadzki betonowej

Zszycie rys

Zszycie rys jest jedną z najczęściej wykonywanych metod naprawy betonowych posadzek. Za jego pomocą możemy ograniczyć poruszanie się i przemieszczanie części konstrukcji, które zostały rozdzielone przez pęknięcie. Aby to osiągnąć, należy wykonać nacięcia przy pomocy piły lub szlifierki, najlepiej takie, które będą prostopadłe do szczeliny. Następnie w głąb wykonanych otworów wprowadza się pręty zbrojeniowe za pomocą zaprawy lub kleju epoksydowego. Do zszycia rys podkładu betonowego można również użyć prętów stalowych.

Wymiana fragmentu podkładu betonowego 

W przypadku daleko posuniętych uszkodzeń betonowego podkładu, takich jak otwarte i szerokie pęknięcia, konieczna jest całkowita wymiana fragmentu betonu. Polega to na wycięciu części posadzki betonowej wzdłuż uszkodzenia i wykonaniu oraz dopasowaniu nowego podkładu. Konieczne jest tutaj prawidłowe przygotowanie łączeń starej wylewki z nową, co można wykonać poprzez wykucie szczelin i zamontowanie w tym miejscu kołków ze stalowych prętów. Sprawdzi się też podbicie fundamentów pod istniejącą płytą, w tym wypadku dobrze zastosować dodatkowe zbrojenie, aby uniknąć uszkodzeń betonowych podkładów.

Naprawa krawędzi płyt betonowych

Usunięcie zarysowań z krawędzi podkładu betonowego przez wypełnienie go nowym cementem może być jednym z wariantów naprawy, jednak nie ma tutaj możliwości odtworzenia dylatacji. Z tego względu jest to metoda skuteczna tylko w przypadku uszkodzeń powstałych przez przeciążenie posadzki, nie sprawdzi się zaś, jeśli doszło do błędów konstrukcyjnych. Narożniki płyt posadzek betonowych naprawiane są poprzez iniekcję pustek widocznych pod uniesieniem, a następnie powierzchnia posadzki zostaje oszlifowana, aby wyrównać jej poziom.

Nowy podkład na istniejącym podłożu 

Nowa wylewka betonowa może być niezbędna w przypadku niedostatecznej konstrukcji nośnej starego podkładu. Takie podłoże można wykonać, zachowując przyczepności do starej konstrukcji lub zabezpieczając ją przez zastosowanie folii izolacyjnej na uprzednio wyrównanym podłożu. Aby uniknąć odkształceń skurczowych w nadbetonowanym fragmencie, do wykonania naprawy konieczne jest wykorzystanie zbrojenia. Niezbędna będzie również dylatacja nowej warstwy, aby uniknąć kolejnych uszkodzeń płyt betonowych.

Metody naprawy posadzki betonowej

Wykonanie nowego podkładu

Zdarza się, że nie ma możliwości naprawy konstrukcji betonowych. Całkowite wykonanie nowego podkładu najlepiej sprawdzi się w przypadku złego projektu i konstrukcji lub istniejących poważnych, rozległych wad podkładów betonowych. W takiej sytuacji należy rozkuć i pozbyć się starej warstwy wylewki cementowej, wyrównać grunt i wykonać nową, stabilną konstrukcję betonowego podłoża.

Jak uniknąć klawiszowania płyt betonowych?

Każdy rodzaj posadzki betonowej może ulec uszkodzeniu, jednak betonowe posadzki przemysłowe z racji intensywnego użytkowania są szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne. Wszelkiego rodzaju ubytki i rysy spowodowane przez przeciążenie lub wadliwe konstrukcje są bardzo trudne do naprawy. Chcąc chronić betonowe podłoże, bardzo ważne jest, aby, tworząc projekt budynku, uwzględnić i dokładnie przeanalizować wykonanie dylatacji. Wiedza o tym, jakie czynniki odpowiadają za powstawanie pęknięć i w konsekwencji nawet degradację posadzek przemysłowych może zapobiec przykrym skutkom wykonywania niewłaściwych konstrukcji. Odpowiednie podejście do tematu i dbałość o szczegóły może przyczynić się do znacznego ograniczania lub elimi­nacji niechcianych uszkodzeń.

Firma Cover Technologies jest profesjonalnym specjalistą w dziedzinie naprawy klawiszujących płyt betonowych . Oferuje kompleksowe usługi oraz certyfikowane produkty do całego procesu realizacji, począwszy od ekspertyzy projektu, przez dostawę niezbędnych materiałów i specjalistycznego sprzętu, po fachowe doradztwo oraz precyzyjne wykonanie prac, a także sporządzenie odpowiedniej dokumentacji powykonawczej.