Szkolenie wewnętrzne dla pracowników firmy Cover

W dniu 22.01.2021 odbyło się szkolenie wewnętrzne dla pracowników firmy Cover Technologies. Szkolenie prowadził mgr inż. Paweł Mróz kierownik robót iniekcyjnych posiadający wieloletnie doświadczenie w branży iniekcyjnej z łatwością odpowiadał na wszystkie pytania zadawane przez pracowników a przygotowane materiały szkoleniowe pozwoliły w sposób obrazowy pokazać każdy omawiany temat.

Temat szkolenia obejmował:
– BHP podczas iniekcji
– podstawy iniekcji ciśnieniowej
– przygotowanie sprzętu i miejsca iniekcji