Stickfoam 1K

Stickfoam 1K

Hydrofilowa żywica poliuretanowa do iniekcji uszczelniających

Opis:

Stickfoam 1K jest jednokomponentowym hydrofilowym materiałem iniekcyjnym przeznaczonym do wypełnień połączeń lub naprawy nieszczelności w konstrukcjach betonowych, żelbetowych lub ceglanych. W kontakcie z wodą tworzy elastyczną pianę. Stickfoam 1K od Cover Technologies jest idealny w miejscach gdzie dochodzi do ruchu podłoża powyżej 10%. Żywica rozszerza się i utwardza ​​do sprężystej, elastycznej pianki o zamkniętych komórkach. Stickfoam 1K po inieckji reaguje z wodą i wypełnia puste przestrzenie i zamyka wycieki wody.

Stickfoam 1K odporny jest na cykle sucho-mokro I zmiany temperatury. Stickfoam 1K jest stosowany jako system jednokomponentowy do iniekcji w mokrych warunkach lub jako system dwukomponentowy w stosunku 1:1 z wodą jako drugim składnikiem do iniekcji w suche pęknięcia. Manewrując ilością wody jako drugiego składnika ingerujemy w elastyczność oraz wytrzymałość piany.

Czym jest hydrofilowa żywica poliuretanowa?

Jest to łączący się z wodą materiał, który zbudowany jest z pojedynczego komponentu. Składa się on z poliuretanu, czyli polimeru w którego skład wchodzi poliol oraz izocyjanian. Żywica poliuretanowa w kontakcie z wodą tworzy elastyczną pianę, a następnie ulega stwardnieniu. Jest to produkt nieszkodliwy dla środowiska, co jest dużym plusem. Nie jest wrażliwy na wahania temperatury otoczenia. Może kilkukrotnie zwiększyć swoją pierwotną objętość. Do głównych zalet hydrofilowej żywicy poliuretanowej Stickfoam 1 należą:

  • Łatwość w użyciu
  • Wysoka wydajność
  • Odporność na rozciąganie
  • Bardzo dobra przyczepność do betonowego podłoża
  • Odporność na zamrażanie i rozmrażanie, co jest szczególnie ważne w zimę
  • Odporność na różnego rodzaju rozpuszczalniki niepolarne takie jak np. benzyna.

Zastosowania i wskazania użytkowania hydrofilowej żywicy poliuretanowej

Podstawowym zastosowaniem owej żywicy jest wypełnianie połączeń oraz pęknięć w betonie, żelbecie lub cegle. Żywicę Stickfoam 1 stosuje się w postaci iniekcji, czyli wprowadzenia w szczelinę. Radzi sobie ona z tamowaniem przecieków wody pomiędzy połączeniami poszczególnych części wykonanych z betonu. Używana jest w uszczelnianiu basenów, oczyszczalniach ścieków, fundamentach, studniach, a nawet w sklejaniu pękniętych rur narażonych na wyciek wody. Stosuje się ją także do uszczelniania szczelin dylatacyjnych. Także ruchome i nieszczelne pęknięcia betonu są jej nie straszne. Można ją stosować w miejscach, gdzie ruch podłoża wynosi więcej niż 10%. W przypadku uszczelnienia mokrego, stosuje się ją jako system jednoskładnikowy. Inaczej jest w przypadku uszczelniania suchego. Wtedy stosowana jest jako system dwuskładnikowy, w połączeniu z wodą. Temperatura, w jakiej należy przechowywać hydrofilową żywicę poliuretanową Stickfoam 1 wynosi od 5  do 30 stopni Celsjusza. Pakowana jest w 25 kilogramowe kanistry, a przewidywany okres ważności tej żywicy wynosi około 1 rok.

 

 

Karta techniczna:

pobierz

Karta charakterystyki:

pobierz


 

    Zapytaj o ten produkt