Stickfoam 1K

Stickfoam 1K

Hydrofilowa żywica poliuretanowa do iniekcji uszczelniających

OPIS:
Stickfoam 1K
jest jednokomponentowym hydrofilowym materiałem iniekcyjnym przeznaczonym do wypełnień połączeń lub naprawy nieszczelności w konstrukcjach betonowych, żelbetowych lub ceglanych. W kontakcie z wodą tworzy elastyczną pianę. Stickfoam 1K jest idealny w miejscach gdzie dochodzi do ruchu podłoża powyżej 10%. Żywica rozszerza się i utwardza ​​do sprężystej, elastycznej pianki o zamkniętych komórkach. Stickfoam 1K po inieckji reaguje z wodą i wypełnia puste przestrzenie i zamyka wycieki wody.
Stickfoam 1K odporny jest na cykle sucho-mokro i zmiany temperatury. Stickfoam 1K jest stosowany jako system jednokomponentowy do iniekcji w mokrych warunkach lub jako system dwukomponentowy w stosunku 1:1 z wodą jako drugim składnikiem do iniekcji w suche pęknięcia. Manewrując ilością wody jako drugiego składnika ingerujemy w elastyczność oraz wytrzymałość piany.

ZASTOSOWANIE:
– do uszczelnienia przecieków wody pomiędzy segmentami tuneli
– iniekcje kurtynowe za segmentami tuneli, ścianami I płytami betonowymi
– do uszczelniania szczelin dylatacyjnych

Karta techniczna:

pobierz

Karta charakterystyki:

pobierz


 

    Zapytaj o ten produkt