Paker KS 18/300 z zaworem

Paker KS 18/300 z zaworem

Pakery iniekcyjne KS 18/300 z zaworem , tzw. iniektory, są narzędziami umożliwiającymi wtłaczanie we wskazany element budowlany środka, mającego za zadanie jego wypełnienie.

ZASTOSOWANIE PAKERÓW INIEKCYJNYCH KS 18/300 z zaworem

Pakery iniekcyjne maja zastosowanie wszędzie tam, gdzie na skutek oddziaływania mechanicznego, chemicznego lub biologicznego dochodzi do uszkodzeń elementów budowlanych, np. pęknięć. Końcówki iniekcyjne umożliwiają połączenie pompy iniekcyjnej wypełnionej materiałem uszczelniającym z elementem budowlanym.

Iniektory KS 18/300 z zaworem mają zastosowanie:

 • zarówno w suchych, jak i w mokrych materiałach budowlanych,
 • w pęknięciach, w których stwierdzono występowanie wody, w tym wody pod ciśnieniem,
 • przy wypełnianiu pustych przestrzeni w elementach budowlanych,
 • w budowlach betonowych- przy wysokociśnieniowej iniekcji materiału do około 200 bar.

BUDOWA PAKERÓW INIEKCYJNYCH KS 18/300 z zaworem

Elementem łączącym w przypadku pakera KS 18/300 z zaworem jest wysokociśnieniowa kalamitka stożkowa. Kalamitka stożkowa gwarantuje możliwość wtłaczania materiału wypełniającego pod ciśnieniem 15- 20 bar.

Końcówka iniekcyjna pakerów wykonana jest ze stali nierdzewnej.  Długość 300  mm zapewnia możliwość iniekcji głęboko w element budowlany. Szerokość 18 mm gwarantuje aplikowane produktu wysokiej gęstości. Końcówka pakerów KS 18/300 wyposażona jest w gumowe uszczelnienie

Pakery iniekcyjne KS 18/300 z zaworem z zasady maja działanie jednostronne- pozwalają  na aplikacje materiału uszczelniającego wgłąb uszkodzenia, jednocześnie uniemożliwiając jego wydostanie się. Jest to spowodowane zastosowaniem pomiędzy kalamitką a stalową końcówką iniekcyjną aplikowaną w element budowlany zaworu, zamykającego bądź dopływ materiału wypełniającego, bądź jego wypływ.

ZASADY APLIKACJI PAKERÓW INIEKCYJNYCH LUX KS 18/300 z zaworem

Pakery iniekcyjne KS 18/300 z zaworem przeznaczone a do aplikacji materiału wypełniającego na dużą głębokość. Wprowadzane są wgłąb elementu budowlanego przez uprzednio wykonane otwory (odwierty). Prawidłowa aplikacja pakerów iniekcyjnych lux KS 18/300 z zaworem:

 • dopasowanie odstępów między pakerami iniekcyjnymi do rodzaju oraz grubości materiału budowlanego (najczęściej zakłada się, że odstęp pomiędzy poszczególnymi pakerami KS 18/300 powinien wynosić połowę grubości materiału);
 • wykonanie odwiertów o średnicy umożliwiającej zaaplikowanie pakerów (przygotowanie otworu zależne jest od materiału budowlanego, w którym umieszczone maja zostać iniektory) pod katem 45° względem stwierdzonego pęknięcia- pakery powinny dotrzeć do połowy głębokości pęknięcia;
 • włożyć i wbić pakery iniekcyjne KS 18/300 z zaworem w przygotowany otwór;
 • wypełnić ubytek materiałem izolacyjnym z zachowaniem 3-5 cm wolnego zakończenia;
 • wtłoczyć do jednego z iniektorów materiał wypełniający, do momentu jego wypłynięcia z kolejnego pakera KS 18/300,
 • wyjąc końcówki iniekcyjne;
 • zamknąć wywiercone otwory.

 

  Zapytaj o ten produkt