Flowfoam 1K

Flowfoam 1K

Jednoskładnikowa żywica poliuretanowa o bardzo niskiej lepkości

OPIS:
Jednoskładnikowy, hydrofobowy, bezrozpuszczalnikowy system iniekcyjnego poliuretanu o ekstremalnie niskiej lepkości. Idealnie nadaje się do iniekcji pęknięć, wycieków wody w konstrukcjach betonowych i murowanych. Reakcja z wodą daje półsztywną piankę poliuretanową (lekko elastyczną). Materiał służy do iniekcji za pomocą pompy jednoskładnikowej. Materiał należy używać z katalizatorem w ilości od 6 do 10%.

ZASTOSOWANIE:
– tamowanie dynamicznych wycieków z ruchomych lub nieruchomych pęknięć o bardzo małej szerokości
– tamowanie wycieków pod stałym wysokim ciśnieniem
– wypełnienie dużych pustek, gniazd żwirowych, pęknięć połączeń konstrukcji

Opis

Jednoskładnikowa żywica poliuretanowa o doskonałych właściwościach fizycznych i chemicznych. Jeden z gamy produktów od Cover Technologies. Znajduje szerokie zastosowanie jako jednoskładnikowy, odporny na działanie wody i bezrozpuszczalnikowy system iniekcji ciśnieniowej. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie trzeba dokonać drobnych napraw wycieków wody w konstrukcjach betonowych i murowanych. W wyniku reakcji z wodą powstaje lekko elastyczna pianka poliuretanowa. Dzięki wydzielaniu dwutlenku węgla piana bardzo dobrze wnika w różnego rodzaju pęknięcia. W konsekwencji końcowy produkt nie kurczy się oraz nie pęcznieje, posiada dobrą wytrzymałość na ściskanie oraz około 20-krotne rozszerzenie objętościowe.

Materiał dozowany jest za pomocą jednoskładnikowej pompy i należy go użyć z katalizatorem o stężeniu 6-10%, w zależności od wymaganej prędkości reakcji. Do wykonywania napraw pakery iniekcyjne i pompy 1-komponentowe. Nieutwardzona żywica Floawfoam 1K ma kolor brązowy o bardzo niskiej lepkości rzędu 55 mPa*s z dwukierunkową tolerancją błędu 15 mPa*s.  Jest również produktem bardzo higroskopijnym a w otwartej przestrzeni dość mocno pieni się.

Żywica jest wrażliwa na działanie temperatury oraz wilgoci i z tego względu powinna być przechowywana w specjalnie do tego celu sporządzonych miejscach, w których panuje temperatura najlepiej między 10-30 °C, gdzie ryzyko przedostania się wody do beczki jest minimalne.

Produkt sprzedawany jest w plastikowych kanistrach (po 20 kg żywicy), natomiast katalizator o lepkości 21 mPa*s praz nieco niższej gęstości niż żywicy, sprzedawany jest w wersji 1kg oraz 2kg. Należy zachować wszelkie środki ostrożności, gdyż żywica wydziela opary, które niekorzystnie wpływają na stan zdrowia ludzi.

Zastosowanie

Żywica Floawfoam 1K znajduje szerokie zastosowanie w przypadku:

  • tamowania dynamicznych wycieków z ruchomych lub nieruchomych mikropęknięć o bardzo małej szerokości,
  • zatrzymywania wycieków pod stałym, wysokim ciśnieniem,
  • wypełnianie dużych pustek, gniazd żwirowych,
  • uszczelniania drobnych wad struktury betonu lub murów, rys, pęknięć,
  • nasycania wad styków roboczych, ścian szczelinowych, przecieków punktowych.
Karta techniczna:

pobierz

Karta charakterystyki:

pobierz


 

    Zapytaj o ten produkt