Stabilizacja płyt na przejeździe kolejowym w Pilawie

Nie boimy się najtrudniejszych wyzwań

Prace poległy na wzmocnieniu i stabilizacji podłoża gruntowego pod płytami betonowymi wraz z ich podniesieniem.

Miejsce: Przejazd kolejowo-drogowy na LK 7 w Pilawie

Technologia: Iniekcja geotechniczna

Materiał: Geolift 2K, Geopur 2K

Czas trwania robót: 5 wyłączeń nocnych

 

Płyty typu GTC na przejeździe kolejowym uległy nierównomiernemu osiadaniu. Celem było wykonanie wzmocnienia konstrukcji przejazdu przy jednoczesnym podniesieniu nawierzchni do założonych rzędnych wysokościowych. Prace prowadzone były bez konieczności rozbiórki istniejącej konstrukcji nawierzchni.