STABILIZACJA NAWIERZCHNI SZYNOWEJ Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

Nie boimy się najtrudniejszych wyzwań

Problem

Zjawisko podrywania podsypki nawierzchni szynowej podczas przejazdu taboru przy wyższych prędkościach. Kruszywo uszkadzało podwozie pociągu, jak również obiekty infrastruktury (posterunki) zlokalizowane przy drodze kolejowej.

Celem wykonania prac stabilizujących, inaczej sklejających  tłuczeń było zapobieżenie podrywania tłucznia przy prędkościach od V 160 do V 200 km/h, przy jednoczesnej minimalizacji utrudnień w ruchu.

 

 

Lokalizacja

CMK LK nr 4  Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie: Włoszczowa w km 152,92 oś posterunku;

Psary w km 169,101 oś posterunku

 

Rozwiązanie

Stabilizacja- sklejenie tłucznia kamiennego nawierzchni szynowej  przy pomocy specjalistycznej żywicy poliuretanowej Satbiltark 101.

  • Stabilizacja, czyli poprawa stabilności pryzmy podsypki w miejscach narażonych na oddziaływania mechaniczne.
  • Prace polegają na aplikacji żywicy poliuretanowej bezpośrednio na kruszywo. Materiał otacza kruszywo cienką warstwą powodując sklejenie kruszywa na jego stykach.
  • Penetracja żywicy w głąb pryzmy tłucznia powinna sięgać na pok. 10-15 cm.

Wytworzone na stykach wiązania (szczepność kruszywa) mają za zadanie utrzymanie go w miejscu, zapobieżenie migracji oraz podrywaniu.

 

Korzyści

  • SZYBKI CZAS REALIZACJI,
  • BEZ KONIECZNOŚCI WSTRZYMYWANIA RUCHU POCIĄGÓW,
  • ZABEZPIECZENIE PRZED PODRYWANIEM TŁUCZNIA DLA TABORU ORAZ INFRASTRUKTURY SĄSIADUJĄCEJ,
  • TECHNOLOGIA POSIADA DOPUSZCZENIE PKP PLK.

 

Metryka projektu

Inwestor:PKP PLK ZAKŁAD KOLEJOWY W KIELCACH
Wykonawca:COVER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
Termin realizacji:10-11.05.2022
Materiał iniekcyjny:Żywica STABILTRAK 101