Roboty w zakresie wykonania oczyszczenia oraz napraw powierzchni betonowych w ramach zadania pt. „Remont estakady drogowej południowej w ciągu ul. Gen. J. Dąbrowskiego przy ul. F. Ossendowskiego w Łodzi”

Nie boimy się najtrudniejszych wyzwań

Prace realizowane dla generalnego Wykonawcy – Mosty Sopot sp. z o.o.

Zakres robót dotyczył wykonania:

  • skucia skorodowanego betonu,
  • czyszczenia strumieniowo-ściernego powierzchni betonowych
  • naprawy powierzchni betonu zaprawami PCC
  • naprawa rys elementów konstrukcji
  • wzmocnienie konstrukcji żelbetowych taśmami i matami z włókien węglowych
  • zwiększenie otuliny słupów ustroju nośnego

Termin wykonania robót: 11.2021 – 08.2022