Remonty obiektów gospodarki wodnościekowej

Remonty obiektów gospodarki wodnościekowej

Oferujemy usługi w zakresie kompleksowych remontów wszelkiego rodzaju obiektów gospodarki wodnościekowej. Cover Technologies jako generalny wykonawca budowlany oferuje realizacje remontów obiektów przemysłowych dostosowanych do wymagań inwestora i projektu. Wieloletnie doświadczenie i znajomość branży, jest gwarantem profesjonalnej i terminowej realizacji inwestycji a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom projektowym i
technologicznym Cover Technologies utrzymuje silną i stabilną pozycję rynkową.

Jako Generalny Wykonawca wykonujemy ramonty takich obiektów jak:
– oczyszczalnie ścieków.,
– przepompownie ścieków,
– stacje odwadniania osadu,
– punkty zrzutu zanieczyszczeń z wozów asenizacyjnych,
– osadniki,
– piaskowniki,
– odstojniki,
– komory WKF, ZKF,
– kanały i kolektory ściekowe,
– zbiorniki żelbetowe.

Realizując powierzone nam zadania stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm, jakość oraz terminowość wykonywanych prac. Do realizacji wykorzystujemy nowoczesne i sprawdzone technologie, które są w pełni zgodne z obowiązującymi normami, obowiązującymi aktualnie standardami i sztuką budowlaną.

Nasze realizacje prezentują najwyższą jakość i precyzję, jednocześnie dostosowując się do potrzeb Inwestora. Dzięki dużemu doświadczeniu pracowników i zastosowaniu wiodących systemów projektowych, nasze rozwiązania są jednocześnie zoptymalizowane pod względem ekonomicznym. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

W dzisiejszych czasach naprawy i zabezpieczenia betonu stanowią jeden z podstawowych sposobów utrzymania obiektów budowlanych w eksploatacji.
Wszelkie próby napraw i zabezpieczeń konstrukcji budowlanych powinny być poprzedzone ekspertyzą stanu faktycznego a realizacja powierzona doświadczonym wykonawcom tego typu robót.
Cover Technologies zajmuje się szerokopojętą naprawą i zabezpieczaniem betonu przed agresywnym środowiskiem.

W ofercie Cover Technologies znajdują się m. in. poniższe technologie:

– Wszystkie rodzaje iniekcji ciśnieniowych i grawitacyjnych (w budownictwie i geoinżynierii),
– Naprawy konstrukcji żelbetowych i betonowych z użyciem technologii reprofilacji PCC oraz SPCC,
– Reprofilacje metodami ręcznymi i metodą natrysku,
– Torkretowanie,
– Antykorozja i hydrofobizacja betonu,
– Wzmacnianie konstrukcji z użyciem taśm i kompozytów węglowych,
– Wzmacnianie i zszywanie konstrukcji murowych,
– Wykonywanie specjalistycznych powłok chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń (np. otwarte zbiorniki i kanały ściekowe, produkcyjne zbiorniki technologiczne, zbiorniki ppoż.,
zbiorniki na wodę pitną, surową, technologiczną, zamknięte zbiorniki ciśnieniowe i komory fermentacji ZKF). Ponadto wykonujemy posadzki i chodniki żywiczne do wszystkich rodzajów obciążeń,
– Izolacje fundamentów (powłokowe mineralne, powłokowe i rolkowane bitumiczne etc.),
– Izolacje zbiorników (baseny, zbiorniki ppoż. etc.),
– Osuszanie budynków (piwnice, garaże podziemne etc.),
– Naprawy posadzek przemysłowych,
– Naprawy studzienek kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi,
– Regulacja włazów studziennych,
– Laminaty żywiczne.

Powyższe metody pozwalają na skuteczne i trwałe przywrócenie uszkodzonych obiektów do eksploatacji jak i na zmianę ich funkcji poprzez zwiększenie obciążeń na nie działających.
Nowoczesne technologie pozwalają na rozwiązanie problemu bez konieczności rozbiórek i wyburzeń, demontażu elementów konstrukcji budowlanych, prowadzenia  odkrywkowych robót ziemych, jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze Inwestora.

Zalety technologii:

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją wymagających remontów obiektów wodnościekowych, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI – oczyszczalnie ścieków, – przepompownie ścieków, – stacje odwadniania osadu, – punkty zrzutu zanieczyszczeń z wozów asenizacyjnych, – osadniki, – piaskowniki, – odstojniki, – komory WKF, ZKF, – kanały i kolektory ściekowe, – zbiorniki żelbetowe. Zakres prac wykonywany przez firmę Cover to cała Europa
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac
UŻYTY MATERIAŁ w zależności od terenu i zaplanowanych rozwiązań
TECHNOLOGIA Zaprojektuj i wybuduj
KORZYŚCI 20 lat doświadczenia , wykfalifikowana kadra pracowników