Posadzki i chodniki żywiczne

Posadzki i chodniki żywiczne

Rodzaje

Dylatacje to inaczej szczeliny dylatacyjne, które znajdują się w wielkoformatowych konstrukcjach budowlanych w celu kompensacji ruchu wynikającego ze skurczu chemicznego i termicznego (zmiany temperatury). Konstrukcje te narażone są na działanie wilgoci, różnego rodzaju zanieczyszczeń oraz poddawane są obciążeniom mechanicznym. Dlatego dylatacje – tj. szczeliny – należy wypełniać odpowiednio dobraną masą uszczelniającą, dzięki czemu nie powstaną niekontrolowane pęknięcia w pracującej konstrukcji. Uszczelnienie dylatacji, które są nieszczelne, zawilgocone lub poddane wodzie napierającej od zewnątrz jest dużym wyzwaniem, gdyż zwykle masy dylatacyjne nie mają wystarczającej przyczepności do mokrych brzegów szczeliny dylatacyjnej. Firma COVER oferuje uszczelnianie dylatacji, korzystając ze sprawdzonych i certyfikowanych produktów. Pracujemy w trudnych warunkach i podejmujemy się nawet skomplikowanych napraw. Sprawdź nasze referencje.

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI – Mosty, – Wiadukty, – Obudowy tuneli – Obiekty wodno-ściekowe, – Obiekty hydrotechniczne, – Obiekty energetyczne, – Parkingi, – Kanały, – Obiekty wysokościowe
CZAS REALIZACJI możliwie najkrótszy (praca zmianowa w trybie nocnym, przerwy eksploatacyjne), dostosowany do harmonogramu prac i charakterystyki pracy czynnych obiektów
UŻYTY MATERIAŁ – żywiczne poliuretanowe, – żywiczne epoksydowej, – polimocznikowe, – żywiczne MMA.
TECHNOLOGIA przygotowanie podłoża (piaskowanie, hydropiaskowanie, hydromonitoring), natrysku zapraw reprofilacyjnych/ naprawczych, natrysku powłok ochronnych/chemoodpornych do wszystkich rodzajów obciążeń), natrysku polimoczników, wykonywanie laminatów żywicznych,
KORZYŚCI likwidacja stanów awaryjnych w/w obiektów, poprawa bezpieczeństwa obsługi i użytkowników, zaprzestanie dalszej degradacji, przywrócenie pierwotnej funkcjonalności obiektów, przywrócenie szczelności, wzmożona wydajność obiektów, zabezpieczenie i ochrona konstrukcji przed agresywnym środowiskiem pracy, sprostanie szczególnym wymogom eksploatacji, poprawa estetyki, powłoki ozdobne