Izolacje pionowe fundamentów

Izolacje pionowe fundamentów

HYDRIZOLACJA-PC2

Izolację pionową układa się na powierzchni ścian fundamentowych i jej zadaniem jest zatrzymanie wilgoci, wody opadowej czy też naporowej wody gruntowej przed wniknięciem w ścianę.

Izolacja musi szczelnie przylegać na całej powierzchni do podłoża, a od strony zewnętrznej izolację pionową należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas prac ziemnych.

Wyróżniamy trzy różne typy izolacji pionowej fundamentów:

Rodzaje izolacji:

Parochronne – stosowane w celu ochrony przegród budowlanych przed działaniem pary wodnej;

Przeciwwilgociowe – stosowane w celu ochrony przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego, np. wody opadowej, wody podciąganej kapilarnie;

Przeciwwodne – stosowane w celu ochrony przed działaniem wody pod ciśnieniem hydrostatycznym (tzw. woda naporowa).

Do wykonywania izolacji poionowych fundamentów najczęściej stosuje się dyspersje wodne bitumów, szlamy mineralne, masy bitumiczne i ich hybrydy (np.: Polybituflex 600 i Polybituflex 1000)

Firma Cover Technologies dysponuje kompletnymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla powyższych zastosowań. Oferuje swoje usługi i produkty dla całego procesu realizacji – od ekspertyzy, projektu, przez dostawę materiałów, akcesoriów, sprzętu, po doradztwo, kompleksowe wykonanie oraz dokumentację powykonawczą. Firma Cover Technologies sp. z o.o. nieprzerwanie od kilkunastu już lat zajmuje się kompleksową realizacją izolacji pionowych fundamentowych, działając zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką iniekcji oraz przy użyciu innowacyjnych i certyfikowanych materiałów. Z sukcesami uczestniczy przy realizacji najbardziej wymagających i największych projektów tego typu w Europie.

Obecnie Firma Cover Technologies dostarcza kompletne rozwiązanie membran wodochronnych płyt dennych i stropowych stacji C20 i C21 Warszawskiego Metra gdzie nieprzerwanie od dwóch lat jest wykonawcą ponad 80 tys. m2 izolacji.

Zapraszamy na film z prezentacji produktu

Najlepsze produkty

KARTA TECHNICZNA USŁUGI
MIEJSCE REALIZACJI budownictwo podziemne, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, obiekty gospodarki ściekowej, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo kubaturowe, głębokie wykopy
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od zakresu udostępnianego frontu robót
UŻYTY MATERIAŁ membrany wodochronne, płynne izolacje bitumiczne, żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, żywice MMA, papy, membrany PCV, szlamy wodochronne, żywice polimocznikowe
TECHNOLOGIA Ręczna aplikacja, aplikacja metodą natrysku, aplikacja metodą natrysku na gorąco
KORZYŚCI Uszczelnienia pionowych konstrukcji podziemnych obiektów budowlanych, uszczelnianie wykopów, izolacje budowli